Algemene voorwaarden

 1.  Toepassing voor de algemene voorwaarden
  Elke bestelling geplaatst bij de sprl Biorganic Factory houdt de facto de aanvaarding in van de algemene verkoopvoorwaarden. Eventuele speciale voorwaarden die afwijken van de vermelde voorwaarden, mogen alleen door Biorganic Factory worden uitgegeven of moeten zijn geaccepteerd door Biorganic Factory, in welk geval geen verdere afwijking wordt geaccepteerd.
  1bis. Toepassing van algemene voorwaarden in het kader van overheidsopdrachten
  In het kader van overheidsopdrachten en / of antwoorden op bestek, zal de offerte onderworpen zijn aan de algemene regels voor het uitvoeren van overheidsopdrachten en zal niet langer onderworpen zijn aan de speciale verkoopvoorwaarden van deze offerte.
 2. Prijzen
  Onze tarieven zijn gebaseerd op het aantal personen vermeld in de offerte, elke wijziging kan van invloed zijn op het budget zoals het aantal deelnemers aan het evenement, de locaties, uitrusting, personeel. De offerte zal dan moeten worden aangepast en opnieuw verstuurd worden door uw contactpersoon.

  Onze prijzen worden berekend per persoon (eenheidsprijs) op basis van een Theoretisch volume van 100 eenheden. De prijzen zijn exclusief btw: 21% voor de dranken, de logistiek, het materieel en de bediening, 12% voor het voedsel met service, 6% voor het voedsel in delivery.

 3. Geldigheid
  Het aanbod is 6 maanden geldig.
 4. Bevestiging van de klantenoffertes
  Om uw bestelling te bevestigen dient u ons een mail of officiële brief (bestelbon) toe te sturen. Deze moet door u ondertekend worden en dit binnen de 4 weken minimum voor de datum van uw evenement. Om uw bestelling te bevestigen dient een voorschot van 60% betaald te worden indien uw offerte hoger ligt dan
  2000,00 € excl BTW. De deadline kan worden herzien op basis van het belang van uw aanvraag.
 5. Betaling en late betaling
  Het saldo van onze factuur dient maximaal 30 dagen na de factuurdatum betaald.

  In geval de betaling van de factuur gebeurt na de vervaldatum zal automatisch en zonder verwittiging een nalatigheidsinterest worden toegevoegd. Deze zal worden bepaald conform het artikel 5 van de wet van 02/08/2002 over de strijd tegen laattijdige betalingen bij commerciële transacties en zal worden berekend vanaf de vervaldag van de te ontvangen betaling, hetzij 30 dagen na de factuurdatum.

  In geval van de weigering van de betaling zal het bedrag van het tegoed worden vermeerderd met 10% en minimaal € 100 als vaste verloning voor de inningskosten, het versturen van de ingebrekestelling, de kosten en het loon van de advocaat en moeilijkheden verbonden aan de controle van het handelskrediet.

 6. Annulering klantenbestelling
  Voor elke annulering (met inbegrip van uitzonderlijke omstandigheden) op minder dan 7 werkdagen vóór de datum van het evenement zal u een factuur gelijk aan 70 % van de eindfactuur worden gefactureerd.
  6bis. Annulering van een overheidsopdracht
  Voor elke annulering of onregelmatigheid van de opdracht geldt de van kracht zijnde wetgeving voor de goede naleving van de procedures die betrekking hebben op overheidscontracten.
 7. Allergenen
  In overeenstemming met artikel 4 – 5 AR 17.07.2014, vereisen de Europese wetgeving en het FAVV 14 producten of stoffen die allergieën of intoleranties veroorzaken zijn duidelijk vermeld en gecommuniceerd. Hier is de lijst met stoffen die worden beschouwd als allergenen en zijn te vinden in enkele van onze voorbereidingen:

  Graangewassen die gluten bevatten (bv. tarwe, rogge, gerst, haver, spelt …), schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk, noten (te weten amandelen, hazelnoten, walnoten en pistachenoten), selderij, mosterd, sesam, weekdieren, de lupine, sulfieten.

  Voor alle allergie of voedselbeperking contact met ons op, we zullen er rekening mee houden in ons offerte. De lijsten met gerechten en bereidingen aangeboden in het aanbod zijn niet volledig en op verzoek kunnen we alternatieven bieden voor deelnemers met allergieën of intoleranties.

 8. Evenement
  Specifiek materiaal en versieringselementen (bloemen, AV, … ) zijn niet inbegrepen in onze offerte en deze zullen extra worden toegevoegd aan de offerte na een eventuele extra aanvraag hiervoor of na bezoek van de locatie.

  Onze teams zijn opgeleid om de algemene organisatie van uw evenement te ondersteunen als u dat wenst. Thema-avonden logistiek management, door middel van het realiseren van technische plannen en moodboard, zullen wij onze expertise ter beschikking stellen om samen met u het project te ontwikkelen dat onvergetelijk moet zijn en dit in jullie kantoren, thuis, in een event-zaal, onder een tent of ergens anders … Na de briefing, zal een gedetailleerde raming met de verschillende diensten die nodig zijn op aanvraag beschikbaar.

 9. Logistiek
  Afhankelijk van de plaats van levering (zaal, gebouw, …), blijven de prijzen onder voorbehoud. Dit offerte kan worden aangepast op basis van nieuwe elementen die 5 werkdagen gecommuniceerd vóór de datum van uw evenement worden.

  Een voldoende grote ruimte met elektriciteit en water alsook een parking met gemakkelijk acces tot de locatie moet worden voorzien als garantie voor een betere opbouw voor uw evenement.

  Na uw bevestiging, zal één van onze medewerkers met u contact opnemen om enkele dagen op voorhand het logistieke deel te bespreken of eventueel een afspraak ta maken ter plaatse om alles samen te bespreken.

 10. Personneel
  Ons personeel is gekleed in klassieke kledij; zwarte broek, zwart overhemd, zwarte stropdas en zwarte schort met ons of zonder eigen logo’ Biorganic Factory’ “Parijse garçon-stijl “. Alle andere verzoeken kunnen zeker en vast besproken worden, we kunnen ons in de mate van het mogelijke aanpassen aan uw wensen
 11. Schoonmaak / Uitschot
  Wij gelasten ons met het opbergen en de schoonmaak van de industriële keuken, zodat deze zich in de staat bevindt waarin we ze gevonden hebben in geval er een evenement plaatsvindt.

  Wij brengen altijd onze eigen vuilnisbakken (sorteren) mee en nemen ze opnieuw mee om ze in de containers ad hoc op het einde van het evenement te ledigen.

 12. Certificatie
  Onze traiteurdienst heeft het label 100% bio van Certisys die ons het BIOGARANTIE-label gegeven heeft

  Wij gaan regelmatig na of onze leveranciers de BIOGARANTIE-certificering nog hebben en of hun producten traceerbaar zijn.

  We geven altijd voorrand aan seizoensgroenten en -fruit en aan producten die lokaal worden geteeld, we respecteren de voorschriften van de Duurzame Ontwikkeling en valoriseren de korte circuits.

  Al onze dranken worden verpakt in geconsigneerde glazen flessen. Wij maken geen gebruik van Tetra packs, en van weinig drankjes in blik.De melk wordt opgediend in een melkkan en de suikerklontjes zijn onverpakt. Wij geven de voorkeur aan drank in verdelers en aan kraantjeswater.

 13. Koolstofcompensatie
  Met Biorganic Factory samenwerken, is genieten van een CO2 Neutrale traiteurdienst. Om via onze samenwerking met CO2logic aan compensatieprojecten die door het UNFCCC erkend zijn deel te nemen, zal een bijdrage van 0,20 €/pers worden aangerekend.
  Onze planeet dankt u!
 14. Eco-verantwoordelijke onderneming
  Binnen de hygiënevoorschriften die het AFSCA oplegt, herverdelen we eventuele overschotten aan het Samu Social van Brussel waarmee we een overeenkomst hebben.
 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  Voor elk geschil moeten de partijen eerst proberen een minnelijke schikking te bekomen. Desgevallend is het Belgisch recht exclusief van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.