Logo Biorganic Factory

FR|NL

Editor en auteur van de site :

BIORGANIC FACTORY B.V.B.A.

 

Eigendom van de site, van de teksten, de foto's, veranwtoordelijke van de editie van de site :

BIORGANIC FACTORY B.V.B.A.

 

Contactpersoon :

Isabelle Ratzel

 

E-mail :

contact@biorganicfactory.be

 

Website gastheer :

L.W.S.

 

Web master :

rigueldesign - www.rigueldesign.be - info@rigueldesign.be

 

Intellectueel eigendom :

Alle elementen (tekst , logo's, tekeningen , beelden , iconen, foto's, lay-out, script ) op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Dus, tenzij voorafgaande toestemming van de eigenaar van de site ( BIORGANIC FACTORY B.V.B.A. ), een kopie , aanpassing, vertaling , arrangement of wijziging gedeeltelijk of in welke vorm en met enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden. Elke overtreding van deze wettelijke eisen is een daad van valsheid en kan civielrechtelijk en strafrechtelijk gesanctioneerd worden.

 

Respect van privé leven :

BIORGANIC FACTORY B.V.B.A. verbindt zich ertoe om uw vertrouwelijke gegevens te behandelen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Alle informatie die via het formulier op deze site gecommuniceerd wordt, zal worden gebruikt, zodat BIORGANIC FACTORY B.V.B.A kan reageren op de e-mail nieuwsbrief abonnementen.

Geen lijst wordt gemaakt of versprijd noch verkocht door de eigenaar van de site.

 

Verantwoordelijkheid betreffende de inhoud :

BIORGANIC FACTORY B.V.B.A. is verantwoordelijk voor de inhoud van het schrijven en de op deze site gepubliceerde foto's.

De gebruiker is zich ervan bewust dat de gepresenteerde informatie onderhevig is aan verandering zonder kennisgeving.

 

Bevoegde rechtbanken :

Elk geschil met betrekking tot de site zal uitsluitend beheerst worden door het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van Brussel zullen enkel bevoegd zijn in geval van geschillen.