Logo Biorganic Factory

FR|NL

Wij hebben bij Biorganic Factory een charter opgesteld, opdat de evenementen die wij organiseren zouden overeenstemmen met de ethische principes die we verdedigen.

Al onze partners aanvaarden dit charter: telers, producenten, leveranciers, technici, …

 

Onze traiteurdienst steunt op drie polen :

 

Smaken, versheid en authenticiteit zijn er de kernwoorden van.

Biorganic Factory stelt een creatieve keuken voor, die in onze ateliers met verse producten uit biologische en lokale producties klaargemaakt worden.

 

Verminderen, hergebruiken, recycleren als organisatorische filosofie.

Biorganic Factory gebruikt uitsluitend herbruikbare materialen: vaatwerk, versieringen en tafellinnen uit gerecycleerd of recycleerbaar materiaal.

Voor elk evenement bestudeert Biorganic Factory aandachtig hoe in de logistiek kan rekening gehouden worden met het milieu en hoe we zo weinig mogelijk energie kunnen verbruiken. In onze ateliers en in onze dagelijkse werking wordt het afval tot een minimum beperkt en gesorteerd.

 

 

Ethiek gebaseerd op een eerlijk budget.

Om verspilling en gepeperde rekeningen te vermijden, past Biorganic Factory het principe van « noch te veel, noch te weinig » toe. Dit door aandachtig te bekijken welke hoeveelheden voor uw evenement nodig zijn. We geven de voorkeur aan lokale samenwerkingen, we berekenen de energetische kosten en kiezen de meest rendabele oplossingen.

Mocht er toch te veel voedsel zijn, dan organiseren wij een herverdeling van de overschotten bij lokale verenigingen (opvang voor daklozen, scouts, …).

 

 

Certificaten en labellen